VII Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l'Alt Empordà

Contacte

Coordinador del DITMAE:

Jaume Aguadé
Jaume.Aguade@mat.uab.cat